Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 23/10/2018

Ngày 04/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8