Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố 05TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 09/11/2018

Ngày 05/11/ 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND, công bố 05 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó, lĩnh vực văn hóa cơ sở có 03 TTHC, gồm: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm và Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa được thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội thực hiện theo Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018.

Lĩnh vực Thư viện, có 01TTHC: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản thực hiện theo Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 và  Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009.

Lĩnh vực thể thao, có 01TTHC: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở được thực hiện theo Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 và Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4