Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Xã Hương Nguyên khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND xã Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 14/07/2017
Chủ tọa kỳ họp thứ 4 HĐND xã Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2017 HĐND xã Hương Nguyên tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND xã Khóa XI, tham dự Kỳ họp có ông Pi Loong Mái - Ủy viên thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đại biểu HĐND huyện khu vực Hương Nguyên, Hồng Hạ. Bà Nguyễn Thị Thu Sen – Phó trưởng ban Dân tộc Đại biểu HĐND huyện khu vực Hương Nguyên, Hồng Hạ, Bà Hồ Thị Môn – Phó trưởng ban pháp chế, Đại biểu HĐND huyện khu vực Hương Nguyên, Hồng Hạ. Đại diện lãnh đạo các cơ quan đươn vị đóng trên địa bàn, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp Ông Hồ Xuân Phòng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh. Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQVN và các đoàn thể xã, sự đồng thuận của nhân dân xã nhà cùng với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XI; UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy những kết quả đạt được từ những năm trước để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 91 ha, Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017: 1.423.063.000 đồng. Tổng lương thực có hạt khoảng: 250 tấn, thu nhập bình quân đầu người khoảng: 8 triệu đồng/người/6 tháng. Các chương trình kinh tế trọng điểm, công tác trọng tâm theo chủ đề năm 2017 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra rộng khắp và có hiệu quả. trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các hoạt động thể dục, thể thao, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa lớn trong quần chúng nhân dân. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được quan tâm. Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí. 6 tháng đầu năm 2017 thi công công trình đường đi vào sản xuất ở khu vực Ki Tòm thuộc Dự án BCC đầu tư xây dựng đã bàn giao và đưa vào sử dụng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp của Đồng chí Hồ Xuân Phòng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của xã về cơ bản vẫn còn rất nhiều khó khăn: Kinh tế mặc dù đang trên đà phát triển nhưng còn chậm. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Giá bán sản phẩm nông nghiệp thấp và khó khăn trong thị trường tiêu thụ. tình hình thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh về gia súc gia cầm tình hình sâu hại trên lúa, cao su và các loại cây trồng khác… Đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 và tăng dân số tự nhiên vẫn còn cao.

Đó là những khó khăn mà kỳ họp cần thảo luận làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tích cực, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Đại biểu dự tham dự Kỳ họp HĐND lần thứ 4

Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này HĐND xã sẽ xem xét đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2017, xem xét thảo luận các báo cáo của TT HĐND, UBND, Báo cáo của các ban Pháp chế, ban Kinh tế, đồng thời kỳ họp cũng thảo luận thông qua các Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Nghị quyết Quyết toán thu chi ngân sách năm 2016, Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ Công tác Y tế - Dân số - KHHGĐ năm 2017, Nghị Quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2018. Xem xét việc trả lời chất vấn và quyết định những vấn đề khác theo thẩm quyền.

Đại biểu dự tham dự Kỳ họp HĐND lần thứ 4

Đồng Chí Hồ Xuân Phòng – BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các Đại biểu HĐND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời. gian nghiên cứu báo cáo, cần có những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn và bức xúc, để kỳ họp thực sự đem lại hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng và xã nhà nói chung.

Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6