Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị triển khai xây dựng và ký kết mô hình "xã, phường cụm dân sư không có người sinhh con thứ 3 trở lên" và triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2019
Ngày cập nhật 12/04/2019

Ngày 10/4/2019 UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và ký kết mô hình "xã, phường cụm dân sư không có người sinhh con thứ 3 trở lên" và triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2019

Với sự tham gia của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn đã thảo luận và cam kết thực hiện Nội dung chính sau:

1. BCĐ công tác DS-KHHGĐ xã Hương Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã có kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trong năm 2019, phấn đấu đảm bảo ít nhất 75% các thôn trên địa bàn xã tham gia xây dựng mô hình; 100% đơn vị đăng ký mô hình phải bổ sung chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước làng văn hóa.

+ Kiện toàn BCĐ mô hình là các thành viên trong BCĐ công tác DS-KHHGĐ cấp xã. BCĐ có nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thành viên và các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động của mô hình trên địa bàn xã.

+ Tăng cường tuyên truyền vận động xây dựng mô hình tại các thôn.

          + Phối hợp với các thành viên BCĐ mô hình hướng dẫn việc bổ sung chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước làng văn hóa theo nội dung của Quyết định 84.

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động về xây dựng mô hình trên các kênh truyền thông của xã. Lồng ghép tuyên truyền vận động trong các hoạt động của chiến dịch, đợt tăng cường; tuyên truyền thông qua hoạt động của các mô hình khác.

2. Lãnh đạo thôn triển khai kế hoạch đăng ký xây dựng mô hình đến người dân, 100% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn đăng ký xây dựng mô hình; phải bổ sung chính sách Dân số-KHHGĐ vào hương ước, quy ước của làng.

+ Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền thực hiện mô hình vào các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể như mô hình “5 không 3 sạch” của Hội LHPN, CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các buổi họp dân....

+ Đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ phối hợp với các đoàn thể tại các thôn thường xuyên tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình để vận động người dân ký cam kết xây dựng mô hình./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7