Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sáng ngày 03/6/2019 Đoàn giám sát đầu tư cộng đồng tại tuyến đường thôn Chi Đu Nghĩa
Ngày cập nhật 04/06/2019

Sáng ngày 03/6/2019 Ban giám sát cộng động xã kiểm tra giám sát tại thôn Chi Đu Nghĩa

Đoàn giám sát kiểm trra. giám sát công trình duy tu bảo dưỡng thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2019, đường Chi Đu Nghĩa

Tham gia Đoàn giám sát gồm có:

Đ/c Hồ Thị Hỏi - CTUBMT xã-Trưởng Đoàn

Đ/c Lê Văn Thắng - PCT HĐND xã

Và thành viên trong Đoàn giám sát của xã.

một số hình ảnh tại buổi kiểm tra, giám sát

Trần Trọng Mãi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5