Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quyết định thành lập Ban quản lý di tích Địa đạo An Hô xã Hương Nguyên
Ngày cập nhật 26/07/2019

Ngày 25/7/2019 UBND xã Hương Nguyên ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý di tích Địa đạo An Hô xã Hương Nguyên

Ban Quản lý di tích gồm 17 người do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Ban Quản lý di tích có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc bảo vệ di tích, xây dựng quy chế hoạt động để vận hành, chịu sự trực tiếp quản lý của UBND xã.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5