Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hành động thiết thực trước cơn bảo số 5 (Đắp đất nền, móng chân cầu Thôn Giồng - Xã Hương Nguyên, Khơi thông dòng chảy tại các điểm chân cầu, Cống)
Ngày cập nhật 17/09/2020

ngày 15/9/2020 Chi đoàn Quân sự Đắp đất nền, móng chân cầu Thôn Giồng - Xã Hương Nguyên, Khơi thông dòng chảy tại các điểm chân cầu, Cống.

Trước tình hình mưa bảo có khả năng diễn ra của cơn bảo số 5, ngày 15/9/2020 Chi Đoàn quân sự xã Hương Nguyên đã tiến hành đắp đất chân cầu thôn Giồng, cầu thôn Giồng được xây dựng từ nhiều năm nay, qua quá trình sử dụng phần móng chân cầu đã bị sạt lỡ do các đợt mưa, bảo trước đây có nguy cơ ảnh hưởng đến nền, Móng chân cầu, vì vậy với tinh thần sẵn sàng cho công tác phòng chống lụt bão năm 2020,  BCH PCLB và TKCN xã Hương Nguyên đã tiến hành xây dựng các phương án PCLB và TKCN đồng thời kiện toàn BCH PCLB và TKCN xã, bên cạnh đó Chi đoàn Quân sự đã có những hành động thiết thực cho công tác chuẩn bị nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà lụt bảo có thể xảy ra, trước đó Địa chính - xây dựng, Môi trường kết hợp với BCH Quân sự xã cũng đã có kế hoạch khơi thông cống rãnh, xử lý rác tại các điểm chân cầu làm tắc nghẽn dòng chảy ảnh hưởng đến công trình, Cầu, cống trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh của Chi Đoàn Quân sự đắp đất chân cầu Thôn Giồng,  ngày 15/9/2020. và hình ảnh khơi thông dòng chảy tại các điểm cầu, cống.

Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6