Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội Cựu chiến binh xã Hương Nguyên tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019
Ngày cập nhật 29/05/2019

Ngày 29/5/2019 Hội Cựu chiến binh xã Hương Nguyên tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019

Ban chấp hành hội CCB xã tổ chức tổng kết  5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2019-2024, qua đây BCH hội cựu chiến binh đã đánh giá những mặt làm được và chưa làm được nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm, đồng thời phát huy những mặt tích cực đã thực hiện trong giai đoạn 2014-2019.

Hội nghị nêu rõ 5 mục tiêu, 4 chương trình mục tiêu mà Hội đã thực hiện được, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phù hợp với tình hình mới hiện nay và đòi hỏi chung của công tác Hội. ngoài ra công tác thi đua khen thưởng Hội cũng có sự chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2014-2019, Hội đã đề nghị UBND xã tặng danh hiệu Cựu chiến binh tiêu biểu cho 14 Đồng chí có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhằm động viên khích lệ tinh thần một cách kịp thời, tạo sự hứng khởi và phấn đấu hơn nữa trong công tác Cựu chiến binh.

Trong giai đoạn 2014-2019 hội đã phấn đấu đạt và vượt 7/11 tiêu chí đã đề ra, quá trình của hôi là đúng hướng, hiệu quả thiết thực, không ngừng phát triển nâng cao chất lượng cả về tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Mục tiêu phương hướng giai đoạn 2019-2024 trọng tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, "Cựu chiến binh gương mẫu" là tổng thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào. "chăm lo đồi sống hội viên và tổ chức động viên Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương" "Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", phong trào "Dân vận khéo", "hội viên gương mẫu", "Gia đình văn hóa"...

Thông qua hội nghị Hội Cựu chiến binh cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024.

Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8