Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp.

Công bố kèm theo Quyết định này gồm:

- 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Theo Phụ lục 01 đính kèm).

- Bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (Theo Phụ lục 02 đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6