Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày cập nhật 04/09/2020

gày 27/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm:

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

2.001923

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh

Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp

PBGDPL

Sở Tư pháp

2

2.001520

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh

Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp

PBGDPL

Sở Tư pháp

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

2.001489

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp

PBGDPL

Phòng Tư pháp

2

2.001475

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp

PBGDPL

Phòng Tư pháp

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6