Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,được sửa đổi, bổ sungthực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm – Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL

quy định TTHC

Ghi chú

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

(2.002307)

25 ngày

Trong đó, 05 ngày tại UBND cấp xã, 10 ngày tại UBND cấp huyện; 10 ngày tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. Sáng: 08h00 đến 11h00; Chiều: 13h30 đến 16h30.

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020.

Thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH

2

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

(2.002308)

Không quy định

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009.

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

 

STT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL

quy định TTHC

Ghi chú

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

(1.004964)

25 ngày

Trong đó, 05 ngày tại UBND cấp xã, 10 ngày tại UBND cấp huyện; 05 ngày tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và 05 ngày tại UBND tỉnh.

Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. Sáng: 08h00 đến 11h00; Chiều: 13h30 đến 16h30.

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

-Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.

- Thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Thay thế TTHC số 85 của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7