Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC gồm:

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh

vực

Cơ quan

thực

hiện

1

1.003530

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Trồng

trọt

Ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trấn

(Có quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5