Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Thẩm quyền quyết định

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Ủy ban nhân               dân cấp xã

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan

thực hiện

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Ủy ban nhân               dân cấp xã

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Ủy ban nhân               dân cấp xã

3

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Ủy ban nhân               dân cấp xã

 
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6