Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC gồm:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Cách thức và địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

1.008456

Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

15 ngày làm việc

Không quy định

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã;

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7