Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện A Lưới
Ngày cập nhật 16/10/2020

Ngày 05/10/2020, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện A Lưới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành cải cách hành chính huyện A Lưới.

(Có Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7