Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
đề nghị cấp lại quyền sd đất
Người gửi: trần công ẩn - Ta Rá (Ngày gửi: 26/08/2016)
Đáp:

UBND xã đã trình lên UBND huyện xem xét giải quyết cho Hộ gia đình. 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6